รายชื่อชุมนุมทั้งหมด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
สนุกคิด สนุกคำคม
อ่านเขียน​เรียน​สนุก​(ร้องคาราโอเกะ)​
ภาษาไทยน่ารู้
สภานักเรียน
เรื่องเล่าเกลาภาษา
ภาษาพาซ่า
ธนาคารโรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปฏิคมและการบริการ
Portfolio
ปฏิคมและการบริการ
ชุมนุมห้องสมุด
ชุมนุม เตรียมวิชาการงานครู
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
20
20
45
40
30
20
20
20
20
20
30
30
7
15
16
2
3
13
0
0
0
0
22
10
0
12
4
4
0
12
18
13
5
29
18
18
17
16
16
20
18
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
English Active
Smart Brain
สร้างPortอย่างไรให้ปัง!!
ภาษาฮาเฮ
กำแพงเมืองจีนสูงมาก
Doo Netflix
Barista School
International Food
ท่องเที่ยวอิสระ
Speak Spoke Spark
เกมภาษาอังกฤษหรรษา
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น
20
20
20
20
20
40
20
20
20
40
20
2
5
5
14
10
0
20
0
13
38
10
18
18
10
20
18
2
2
10
15
2
22
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
สวนขวด สวนใจ
อย.น้อยโรงเรียนสีชมพูศึกษา
สีสันงานประดิษฐ์
ชุมนุมรถแห่
ชุมนุมรถแห่
การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เพาะเลี้ยงไก่ชน
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
30
30
20
45
40
20
20
34
29
20
1
9
6
6
43
15
27
29
1
25
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
รักษาดินแดนปี 3
สนุกวิทย์
เพาะพันธุ์กล้าไม้
ติวชีววิทยา
รอบรู้ Biology
สนุกคิดกับวิทย์ทดลอง
อัจฉริยะคอมพิวเตอร์
Portfolio
วิทยาศาสตร์น่ารู้
งานโสตฯ โรงเรียนสีชมพูศึกษา
รักษ์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
วิทยาศาสตร์จานโปรด
Sci club
Physics for you
ห้องสมุด
วิทยาศาสตร์มีคำตอบ
หุ่นยนต์
ธนาคารโรงเรียน
ลูกเสือบริการ
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
20
30
20
30
30
30
20
20
20
40
20
30
20
20
20
30
20
20
30
20
0
29
11
30
20
19
20
24
0
5
13
0
13
9
7
21
5
7
8
0
8
0
4
19
3
7
1
10
7
1
23
9
13
1
12
22
20
20
16
11
12
13
16
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
เกมซูโดกุ
A-math
คณิตศิลป์
เกมซูโดกุ
ร่วมมิตรคณิตศาสตร์
Mix and Math
คณิตศิลป์
รูบิค Advance
ทำ เป็น เล่น
ชุมนุมรักษาดินแดน ปี 3
ม.ต้น
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
30
40
40
40
25
20
40
20
20
25
30
17
2
9
23
7
4
9
0
0
0
4
2
9
14
38
31
2
20
36
11
16
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
กีฬาบาสเกตบอล
ตะกร้อ
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
เทคบอล
เทเบิลเทนนิส
วอลเลย์บอล
เทเบิลเทนนิส
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
30
20
72
30
30
30
20
48
20
72
38
42
34
26
37
3
5
41
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
ทำสมาธิ
สวนขวดสวนใจ
ดนตรีตะวันตก(วงโยธวาทิต)
ดนตรีสากล
วงโปงลาง
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
20
20
100
30
80
4
19
37
50
19
3
0
5
30
17
81
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
เที่่ยววิถีสีชมพู
เศรษฐกิจพอเพียง
ขยะทองคำ
ขยะทองคำ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชุมนุมท่องเที่ยวอิสระ
ประวัติศาตร์ท้องถิ่น
รักษาดินแดนปี 2
รักษาดินแดน ปี1
นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)ปี1
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ท่องเที่ยวไปในหนัง
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
20
30
20
20
30
20
20
80
80
45
30
40
33
13
20
23
0
1
0
35
2
15
3
0
8
14
37
2
29
9
15
2
22
6
20
43
77
16
21