รายชื่อชุมนุมทั้งหมด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
ภาษาพาสนุก
สภานักเรียน
ภาษาพาซ่า
ออกเสียง สำเนียงภาษา
ปฏิคม และบริการ
ชุมนุม show port(Folio)
ธนาคารโรงเรียน
สนุกคิด สนุกคำคม
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
30
30
20
20
20
30
20
20
2
1
2
6
22
0
3
0
20
30
0
1
0
6
12
0
8
18
13
24
5
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
Doo Netflix
สร้างพอร์ต(portforio)อย่างไรให้ปัง!
อาหารนานาชาติ (International Food)
ภาษาเกมส์
เกมภาษาอังกฤษ
Crossword
Enjoy English
ดูหนัง-ฟังเพลงจีน
ครูสาวิตรี
Vlog YouTuber
ภาษาพาเพลิน
Thinking in English
Enjoy. English
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
40
25
20
60
20
20
20
30
20
30
20
20
20
1
0
1
22
8
5
7
22
18
0
9
0
39
26
3
32
11
0
1
9
0
0
16
6
12
4
13
8
1
21
11
20
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
Little tree
อย.น้อยโรงเรียนสีชมพูศึกษา
ขนมไทย
ช่างในบ้าน
ขนมนมเนย
ช่างไฟฟ้า
สารพัดช่าง
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
30
40
45
80
20
40
30
30
20
39
15
12
37
11
0
2
10
63
9
1
16
18
2
2
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
ฟิสิกส์น่ารู้
ลูกเสือวิสามัญเพื่อบริการ
อะไรๆก็ถ่าย(วิดิโอ)สร้างสรรค์
อัจฉริยะคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด
สนุกวิทย์
สนุกกับวิทยาศาสตร์
ท่องโลกวิทย์
ห้องสมุด
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
ธนาคารขยะ
ชุมนุมรักษาดินแดนปี2
A-Math
ชุมนุมหมากรุกไทย
chem and Art
Show port(folio)
อาสางานโสตฯ
ครูคมเพชร
Physics for you
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
40
40
30
20
40
20
20
30
30
20
30
40
20
25
20
30
50
30
20
2
0
0
18
26
13
0
13
36
11
0
0
0
2
0
13
3
0
12
1
17
3
21
0
0
14
13
28
36
0
19
8
2
4
8
0
26
39
13
7
20
17
2
4
20
4
12
28
33
19
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
คณิตคิดเร็ว
คิดเล่น ๆ
เกมซูโดกุ
ซูโดกุ
อาชีพเสริม
รักธรรมชาติ
ครูสุภรา
คณิตคิดก้าวไกลหัวใจสีชมพู
บอร์ดเกมครูฟอร์ด
ชุมนุมรักษาดินแดนปี3
A-MATH
ม.ต้น
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
20
20
20
20
20
30
20
30
20
40
20
18
25
16
20
5
19
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
22
31
10
2
4
15
11
10
30
9
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
กีฬาตะกร้อ
คาราโอเกะ
กีฬาเพื่อสุขภาพ
ฟุตบอล
บาสเกตบอล
เทเบิลเทนนิส
กีฬาเพื่อสุขภาพ
ครูสราวุธ
ครูปิยวิทย์
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
65
40
40
50
30
40
30
40
30
61
12
15
69
21
35
23
17
24
20
32
26
0
13
3
11
25
7
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
วงโยธวาทิต
วงโปงลาง
ศิลปะ,การวาดภาพ
ดนตรีสากล
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
50
80
50
30
33
41
24
24
11
35
22
6
6
4
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รายชื่อชุมนุม
ระดับชั้น
จำนวนรับ
ม.ต้น สมัครแล้ว (คน)
ม.ปลาย สมัครแล้ว (คน)
เหลือ (คน)
เที่ยววิถีสีชมพู
ชุมนุมรักษาดินแดนปี 1
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โรงเรียนรักษาศีล 5
ท่องเที่ยวอิสระ
ท่องเที่ยวทิพย์
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
ม.ต้น,ม.ปลาย
60
50
40
40
20
40
48
0
1
15
6
5
13
44
16
0
18
38
6
23
25